Disclaimer

COPYRIGHT

De blogs op HippeShops.nl zijn beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan om blogteksten over te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HippeShops.nl of zonder bronvermelding.

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan HippeShops.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. HippeShops.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. HippeShops.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoekers van HippeShops.nl wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. HippeShops.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. HippeShops.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op Hippeshops.nl zijn links en verwijzingen naar andere websites opgenomen. HippeShops.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met de (persoons) gegevens. HippeShops.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

HIP & WIN ACTIES

Deelnemers aan de Hip & Win acties van HippeShops.nl gaan akkoord met de volgende voorwaarden.:

  1. Door deelname aan de Hip & Win acties geef je je automatisch op voor de e-mail nieuwsbrief van Hippe Shops. Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de nieuwste webshops, exclusieve kortingscodes, giveaways en ander online shopping nieuws. De nieuwsbrief wordt maximaal 2x per maand verstuurd. Mocht je daar geen prijs opstellen, dan kun je bij ontvangst van de nieuwsbrief je eenvoudig weer afmelden via de ‘afmeldknop’ in de betreffende email nieuwsbrief. Deelnemers maken geen kans meer om te winnen als zij zich uitschrijven van de nieuwsbrief.
  2. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht via e-mail en worden vermeld op de Winnaars pagina.
  3. Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. HippeShops.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat winnaars hun prijs naar tevredenheid en op tijd zullen ontvangen, maar kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor leveringsproblemen.
  4. HippeShops.nl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
  5. HippeShops.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de Hip & Winactie.
  6. HippeShops.nl is niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.
  7. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

PRIVACY

Persoons- en adresgegevens worden gebruikt om een eventueel door onze nieuwsbrieflezers gewonnen prijsvraag juist te kunnen afhandelen. De gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door HippeShops.nl worden ingeschakeld om de gewonnen prijs naar de winnaar toe te sturen. Nieuwsbriefleden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat HippeShops.nl over de juiste adresgegevens beschikt. Daarnaast gebruiken we het emailadres om de HippeShops.nl nieuwsbrief toe te sturen. De toezending hiervan kan op ieder gewenst moment worden stopgezet.

Deel deze blog: