Disclaimer Copyright Voorwaarden Privacy

Wil je meer weten over copyright, disclaimer, voorwaarden om deel te kunnen nemen aan onze acties en hoe je privacy bij ons in veilige handen is? Lees dan deze pagina die je verder op weg helpt, bij vragen kun je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier. We kunnen je dan snel van dienst zijn. 

Disclaimer Copyright Voorwaarden Privacy

COPYRIGHT

De blogpublicaties en afbeeldingen op HippeShops.nl zijn beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan om content zoals teksten of foto’s over te nemen, openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HippeShops.nl. Uitsluitend met onze toestemming en inclusief bronvermelding is dit wel toegestaan.

Hippeshops.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de webshops en hun producten die op ons platform worden vermeld. Mocht je van mening zijn een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact met ons op, dan zorgen we ervoor dat we je credits kunnen vermelden.

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan HippeShops.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. HippeShops.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. HippeShops.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoekers van HippeShops.nl wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. HippeShops.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

HippeShops.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webshops die op onze site staan vermeld, hetzij de in het overzicht met aangesloten webshops of hetzij de webshops die in onze blogposts worden genoemd. Wanneer je doorklikt naar een webshop, dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat de betreffende webshop gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende webshop.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. HippeShops.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op Hippeshops.nl zijn links en verwijzingen naar andere websites opgenomen. HippeShops.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met de (persoons) gegevens. HippeShops.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Voorwaarden HIP & WIN ACTIES

Deelnemers aan de Hip & Win acties van HippeShops.nl gaan akkoord met de volgende voorwaarden.:

  1. Om deel te kunnen nemen aan de Hip & Win moet je je hebben ingeschreven voor de e-mail nieuwsbrief van Hippe Shops. Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de nieuwste webshops, exclusieve kortingscodes, giveaways en ander online shopping nieuws. Wij houden niet van spam! Daarom wordt onze nieuwsbrief niet vaker dan om de twee weken verstuurd.  Mocht je daar geen prijs meer opstellen, dan kun je bij ontvangst van elke nieuwsbrief je eenvoudig weer afmelden via de ‘afmeldknop’ in de betreffende email nieuwsbrief. Let op: alleen nieuwsbriefabonnees dingen mee naar de prijs die beschikbaar wordt gesteld. Deelnemers maken geen kans meer om te winnen als zij zich uitschrijven van de nieuwsbrief. Opnieuw inschrijven is uiteraard mogelijk.
  2. De uitslag van onze giveaways maken we na de einddatum van de winactie zo snel mogelijk bekend: de winnaar ontvangt persoonlijk bericht via email. De uitslag delen we ookvia onze IG stories op Instagram en in de feed van onze Facebook pagina. Volg onze accounts zodat je niets mist! Weet dat we heel zorgvuldig en veilig omgaan met jouw gegevens volgens de nieuwe AVG/GDPR privacywet. Dit kun je nalezen in de privacy policy van HippeShops.nl.
  3. Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven, dit zijn de webshops waar wij over bloggen. HippeShops.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat winnaars hun prijs naar tevredenheid en op tijd zullen ontvangen, maar kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor leveringsproblemen.
  4. HippeShops.nl behoudt zich het recht voor om een actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
  5. HippeShops.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de Hip & Winactie.
  6. HippeShops.nl is niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.
  7. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer Copyright Voorwaarden Privacy

Jouw privacy is bij ons in veilige handen

Persoons- en adresgegevens worden gebruikt om een eventueel door onze nieuwsbrieflezers gewonnen prijsvraag juist te kunnen afhandelen. De gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door HippeShops.nl worden ingeschakeld om de gewonnen prijs naar de winnaar toe te sturen. Nieuwsbriefleden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat HippeShops.nl over de juiste adresgegevens beschikt. Daarnaast gebruiken we het e-mailadres om de HippeShops.nl nieuwsbrief toe te sturen. De toezending hiervan kan op ieder gewenst moment worden stopgezet.

Wil je meer weten hoe we met de privacy van onze online bezoekers omgaan? Ga dan naar onze uitgebreide Privacy Policy pagina die we met inachtneming van de nieuwe AVG-GDPR privacywet 2018 hebben opgesteld.